Одржан други састанак Националног комитета за УНЕСКО програм "Човек и биосфера"


Дана 22.07.2019. године, у Министарству заштите животне средине одржан је други састанак Националног комитета за УНЕСКО програм "Човек и биосфера".
Теме састанка биле су: Извештај о досадашњим активностима Националног комитета за МАБ и План активности у наредном периоду.
На састанку је Александра Ковач, генерални секретар Комисије Републике Србије за сарадњу са УНЕСКОМ, представила Извештај са 31. заседања Међународног координационог савета Програма „Човек и биосфера“ (ICC MAB), које је одржано у седишту Унеска у Паризу, у периоду од 17 до 21. јуна 2019. године. На заседању је учествовала, у својству посматрача, делегација Републике Србије у којој су били директор Завода за заштиту природе Србије, мр Александар Драгишић, као и представници Сталне делегације Републике Србије при Унеску.
Заменик генералне директорке Унеска Xing Qu, у уводном обраћању, између осталог, је указао на потребу очувања биодиверзитета као глобалног светског наслеђа, као и на улогу резервата биосфере у контексту настојања да се очува еколошка равнотежа и остваре циљеви одрживог развоја. Нагласио је да Програм "Човек и биосфера" представља један од кључних инструмената за промоцију одрживости и мира у свету.
Секретар Програма "Човек и биосфера" презентовао је извештај о раду којим је обухваћен период од последњег заседања ICC MAB које је одржано јула 2018. године у Палембангу (Индонезија). Посебно се осврнуо на уписе резервата биосфере у склопу Светске мреже резервата биосфере којих је након заседања у Палембангу било 686 у 122 земље, укључујући и 20 транснационалних резервата биосфере. Такође, говорио је о финализацији Излазне стратегије до 2020. године и успостављању „Процеса изузетности и јачања Светске мреже резервата биосфере и квалитативног унапређења свих чланова ове мреже“. Посебно се осврнуо на усвајање и спровођење Глобалне комуникационе стратегије и Акционог плана за Програм „Човек и биосфера“ и Светску мрежу резервата биосфере, као и на одржаавње 7. пленарног заседања међународне платформе IPBES, у Унеску, од 29.04. до 04.05.2019. године. Поменути су, између осталог, и EuoMAB конференција која је одржана у Даблину, 02.-05.04.2019. године, као и учешће Секретаријата Програма „Човек и биосфера“ на 4. састанку Координационог савета за успостављање прекограничног резервата биосфере Мура-Драва-Дунав у који би било укључено пет држава (Аустрија, Хрватска, Мађарска, Словенија и Србије).
На 31. заседању Међународног координационог савета Програма "Човек и биосфера" разматрана су, између осталог, следећа питања: извештаји о активностима предузетим од стране држава чланица, са фокусом на Акциони план из Лиме, спровођење „Процеса изузетности и јачања Светске мреже резервата биосфере и квалитативног унапређења свих чланова ове мреже“, ажурирање Глобалне комуникационе стратегије и Акционог плана за Програм „Човек и биосфера“, имплементацији Акционог плана из Лиме, Техничким смерницама за резервате биосфере и проширење и модификације постојећих резервата биосфере. У вези са овим последњим, одлучено је о проглашењу нових 18 резервата биосфере у 12 држава, тако да сада Светска мрежа резервата биосфере обухвата 701 резерват бисофере у 124 државе. У случају осам постојећих резервата биосфере, донета је одлука о њиховом проширењу, односно промени назива. Међу новопроглашеним резерватима биосфере је и долина доње Муре у Аустрија), при чему је у саопштењу Унеска тим поводом наведено да је успостављање овог резервата „комплетирана посвећеност Аустрије, заједно са Мађарском, Хрватском, Србијом и Словенијом, да се заштити више-речни систем прекограничног резервата бисофере Мура-Драва-Дунав“.
Председник Националног комитета за УНЕСКО програм "Човек и биосфера", Јасмина Јовић присутне је упознала са активностима: на успостављању прекограничног резервата биосфере „Тара-Дрина“; у вези успостављања пенталатерарног резервата биосфере Мура-Драва-Дунав; на проглашењу ГЕОПАРКА "Ђердап" и упису букових шума на листу светске природне баштине.
Гордана Јанчић, присутним је предочила да се на подручју Резервата биосфере "Голија-Студеница" кренуло са активностима на изградњи Ски центра "Голија", као и да Завод за заштиту природе Србије ради на ревизији заштите Парка природе "Стара планина" и "Голија".
Предложено је да се у септембру месецу одржи заједнички састанак Националног комитета за УНЕСКО програм "Човек и биосфера" и Резервата биосфере "Бачко Подунавље" и "Голија-Студеница", на Голији.