Семинар "Мониторинг мрког медведа у Парку природе Голија"


У центру за посетиоце "Беле воде" у Парку природе "Голија", дана 16.03. 2018. године, у органиазцији ЈП "Србијашуме" и Завода за заштиту природе Србије, одржан је Семинар "Мониторинг мрког медведа у Парку природе Голија".
Семинар је одржан у оквиру пројекта "Мониторинг мрког медведа у Парку природе Голија", који се реализује као планирана активност Годишњим програмом управљања ПП "Голија" за 2017. годину.
Семинару су присуствовали управљачи паркова природе и то: Парка природе "Сићевачка клисура", Парка природе "Голија", Парка природе "Стара планина", Парка природе "Златибор" и Парка природе "Радан".
Учесницима семинара, испред домаћина скупа обратила се Гордана Јанчић, помоћник извршног директора Сектора за шумарство и заштиту животне средине, која је представила: паркове природе којима управља ЈП "Србијашуме", обавезе које управљач има у области мониторинга заштићених врста, пројекта који су реализовани на подручју ПП "Голија" у 2017. години у оквиру годишњег програма управљања ПП "Голија", циљеве семинара, као и намеру ЈП "Србијашуме" да и у другим парковима природе развија сличне пројекте.
Скуп је поздравио и др Ненад Секулић, начелник Одељења за биодиверзитет у Заводу за заштиту природе Србије, подсетивши на значај очувања биодиверзитета у заштићеним подручјима и значај сарадње управљача и стручњака Завода за заштиту природе на разним пројектима из области мониторинга заштићених врста.
Владан Бједов, дипл. биолог, из Завода за заштиту природе Србије, представио је реализоване активности и резултате пројекта "Мониторинг мрког медведа у Парку природе Голија" у 2017. години, са предлогом активности у 2018. години.
Наташа Панић, дипл. андрагог, из Завода за заштиту природе Србије, кроз студије случаја презентовала је "Укључивање локалних заједница у програме заштите мрких медведа – примери из европских заштићених подручја".
У дискусији су активно учествовали представници свих паркова, који су изразили своје задовољство садржајем семинара и спремни су и да у својим заштићеним подручјима развијају сличне пројекте. Посебно су похвалили овакав вид семинара на којима се презентују резултати пројеката.
Материјал са семинара:

Агенда семинара

Укључивање локалних заједница у програме заштите мрких медведа - примери из европских заштићених подручја", Наташа Панић

Мониторинг мрког медведа (Ursus Arctos) у Парку природе "Голија", Владан Бједов

Мониторинг заштићених врста у парковима природе, Гордана Јанчић