Шумарски факутет одржао семинар: Узроци сушења смрче на подручју Парка природе "Голија"


У Шумској управи у Ушћу, ШГ "Краљево", дана 24. новембра 2017. године, одржан је Семинар на тему - Узроци сушења смрче (Picea abies Karst.) на подручју ПП "Голија".
Семинар је реализован у циљу презентовања резултата добијених од стране Шумарског факултета Универзитета у Београду, у оквиру Пројекта: "Мониторинг сушења шума у Парку природе "Голија", који се реализовао на основу Уговора ЈП "Србијашуме", као наручиоца посла и Шумарског факлутета у Београду као извршиоца посла.
Семинар је отворила др Весна Голубовић Ћургуз, ванр. проф., продекан Шумарског факултета у Београду, уводном речју, а након тога проф. др Драган Караџић је представио Улогу патогене микофлоре у процесу пропадања и сушења стабала смрче на подручју ПП "Голија", да би на крају др Слободан Милановић, доцент, презентовао Улогу штетних инсеката (поткорњака) на сушење стабала смрче на подручју ПП "Голија".
Семинару су присуствовали представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за шуме, Завода за заштиту природе Србије, Шумарског факултета у Београду. Испред ЈП "Србијашуме" су били присутни члан Надзорног одбора, вршилац дужности директора, извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине и запослени у ШГ "Столови", ШГ "Шумарство" и ШГ "Голија".