Парк природе "Голија" проглашен је Уредбом Владе Републике Србије 2001. године и поверен на управљање ЈП "Србијашуме".
Парк природе са својим природним и створеним вредностима задовољио је у потпуности критеријуме за номиновање Парка природе "Голија" за Резерват биосфере по програму МАБ-а (Програм "Човек и биосфера") тако да је део Парка природе "Голија" одлуком Комисије UNESCO-а, октобра 2001. године проглашен за Резерват биосфере "Голија-Студеница" (површине 53.804 ха).
Заштита природе на Голији је постојала много пре установљења парка природе. На Голији су, у периоду од 1950. до 1966. године заштићени строги резервати природе: "Дајићко језеро" (1966), "Јанков камен" (1957), "Изнад љутих ливада" (1950), споменици природе: "Стабло пирамидалне смрче" (1950) и "Стабло смрче са кугластом формом" (1965). Строги резервати и споменици природе се налазе у оквиру државних шума и шумарска струка их успешно чува већ скоро 70 година.