Влада Републике Србије је поверила на управљање Парком природе "Голија" јавном предузећу за газдовање шумама "Србијашуме" Београд. ЈП "Србијашуме" послове заштите, развоја и одрживог коришћења обавља преко Управе парка, тј. својих шумских газдинстава: ШГ "Голија" из Ивањице, ШГ "Шумарство" из Рашке и ШГ "Столови" из Краљева.