Обележен јубилеј пет година постојања мреже - Паркови Динарида


Мали јубилеј, пет година од оснивања Паркова Динарида обележен је 5.и 6 децембра 2019. године, на II Ванредној скупштини Паркова Динарида која је одржана у Бихаћу, у Националном парку "Уна".
Том приликом чланови мреже подсетили су се активности и догађаја који су иницирани још 2012. године, а који су за крајњи резултат имали оснивање организације Паркови Динарида - мрежа заштићених подручја Динарида, 5. децембра 2014. године у Подгорици.
На догађају је наглашен значај који ова мрежа има за унапређење заштите природе у подручју Динарида. Истакнуто је да су од оснивања 2014. године Паркови Динарида израсли у јаку невладину организацију која је данас у свом деловању и раду у великој мери независна од организација и институција земаља од којих је потекла иницијатива за њезино оснивање. Организације је данас препознатљива у свим земљама Динарског лука, чиме су створени предуслови за нови искорак који ће осигурати још већи развој организације, али и предуслове за оно што је још важније, а то је остваривање зацртаних циљева организације које су заједнички дефинисали њени оснивачи и успешно спровођење свих декларисаних приоритетних активности на целом подручју деловања односно земаља Динарског лука.
Као део програма прославе годишњице Паркова Динарида, члановима су уручени сертификати о чланству као и захвалнице за пријатеље организације који су у претходних 5 година помогли рад и развој Паркова Динарида.
У склопу догађаја је одржана и II Ванредна скупштина Паркова Динарида на којој је усвојен нови Статут организације, који ће омогућити да се и формално потврди фактичко стање у којем се данас налази организација након пет година од оснивања.
Највећа новина у Статуту је оснивање новог органа који се назива Стручни савет као саветодавни орган за стручна питања унапређења, заштите, развоја и управљања заштићеним природним добрима на простору земаља Динарског лука. Новим Статутом се прописује његов састав, избор и трајање мандата и начин рада. С обзиром на дефинисане циљеве и усвојене приоритетне активности Паркова Динарида оснивање овог органа наметнуло се као нужност.
Такође новим Статутом се прецизније дефинише чланство у Организацији на начин да се оно дели на редовне и почасне чланове. Новим Статутом су брисани тзв. "чланови оснивачи" односно физичка лица која су приликом оснивања Организације била уписана у регистар невладиних организације из разлога јер важећим Статутом нису била дефинисана њихова овлашћења у погледу гласања, плаћања чланарине и сл., те се тиме могла створити одређена правна несигурност у погледу ваљаности поступка приликом доношења појединих одлука Организације. Новим Статутом физичка лица не могу бити редовни чланови али могу бити почасни чланови без права гласа.
Осим тога, новим Статутом се поближе прописује начин избора свих органа Организације како у процесу избора не би дошло до било каквих нејасноћа и неправилности те се јасно разграничавају овлашћења појединих органа Организације ради што бољег и једноставнијег функционирања и ефикаснијег доношења одлука.
II Ванредној скупштини Паркова Динарида, испред ЈП "Србијашуме" присуствовали су: Драгољуб Шеклер, управник Радне јединцие "Парк природе Голија" и Небојша Јевремовић, ревирни инжењер у ШУ "Ушће", ШГ "Столови" Краљево.