Семинар о заштићеним врстама птица, водоземаца и гмизаваца за чуваре заштићеног подручја Парка природе "Голија"


У шумској управи Ушће 15. децембра 2017. одржан је семинар за чуваре заштићеног подручја Парка природе "Голија" о препознавању и праћењу заштићених врста птица, водоземаца и гмизаваца на територији Голије. Управа парка реализовала је пројекат мониторнг птица, водоземаца и гмизаваца за подручје Парка природе "Голија" са невладином организацијом Краљевско академско природњачко друштво "Балкан" из Краљева. Друштво "Балкан" је на одржаном семинару представило резултате једногодишињих истраживања и извршило обуку чувара "Голије": које су најважније заштићене врсте забележене на Голији, на којим стаништима су регистроване, њихов значај за биодиверзитет Голије, како их препознати на терену као и савети и упутства за боље спровођење заштите врста. Направљен је образац за бележење најважнијих информација о заштићеним врстама, као и процедура за прослеђивање информација и фотографија заштићених врста птица, водоземаца и гмизаваца.