Јавно предузеће "Србијашуме" обележило 7. октобар - Дан заштите Динарида у Парку природе "Голија"


Дан заштите Динарида – 7. октобар, установљен је 29. маја 2019. године на Генералној Скуштини Паркова Динарида – мреже заштићених подручја.
Јавно предузеће "Србијашуме" обележило је новоустановљени дан у Основној школи "Стефан Немања" у Студеници, промоцијом монографије – ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА ЈП "СРБИЈАШУМЕ", односно основцима је одржано кратко предавање о значају заштите природе и улози заштићених подручја.
Сваке године, 7. октобра, обележавањем Дана заштите Динарида, указиваће се на важност природног и културног наслеђа земаља Динарског лука, као и испреплетеност природног богатства и културно–историјских вредности овог по много чему посебног простора у Европи.
Мрежу Паркова Динарида тренутно чине 80 чланова са 95 заштићених подручја из Србије, Црне Горе, Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Северне Македоније и Словеније.
Јавно предузеће "Србијашуме" је у фебруару 2016. године приступило Мрежи Паркова Динарида, са заштићеним подурчјима којима је управљало са стањем на дан 18.05.2015. године.