Пројекат "Голија - прелаз од планирања ка развоју"


У току 2017. године покренут је Пројекат "Голија - прелаз од планирања ка развоју", који финансирају Европска унија и Влада Швајцарске преко развојног програма Европски ПРОГРЕС и Министарства трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом "Златибор".
Пројекат "Голија - прелаз од планирања ка развоју", има за циљ стварање претпоставки за одрживи развој инфраструктуре на подручју Парка природе "Голија" и развој управљачког модела за одрживи развој Голије и управљање туристичком дестинацијом.
Пројекат обухвата израду недостајуће планске документације, дефинисање модела управљања одрживог развоја туризма, као и кампању усмерену ка информисању свих заинтересованих страна и израду акционог плана за развој Голије.
Тематски округли столови омогућавају различитим заинтересованим субјектима, представницима институција и појединцима, да равноправно дискутују о проблемима у оквиру задате теме и да заједничким договором дођу до решења. Кроз овај процес суочавају се различита гледишта и тражи се договор који ће задовољити све учеснике. На тај начин, дефинисана решења се верификују од стране заинтересованих субјеката, добијају на квалитету и стичу подршку шире заједнице.
Дана 26. и 27. октобра 2017. године у Краљеву одржани су тематски округли столови, а у вези са дефинисањем оптималног модела управљања развојем Парка природе "Голија" и управљања туристичком дестинацијом и израдом акционог плана за развој Парка природе "Голија". Округли столови по тематским областима одржали су се у просторијама Народног музеја Краљево.
Прва радионица за израду акционог плана за развој Голије, је одржана 7. децембра 2017. године у Новом Пазару, у туристичком насељу Рас. Радионица је била посвећена дефинисању циљева и мера у оквиру процеса израде акционог плана за развој Голије је активност пројекта "Голија - прелаз од планирања ка развоју".
У Ивањици, 21.12.2017. је одржана друга радионица за израду акционог плана за развој Голије посвећена дефинисању визије развоја Голије и идентификовању пројектних идеја, у оквиру пројекта "Голија – прелаз од планирања ка развоју", који финансирају Европска унија и Влада Швајцарске, преко развојног програма Европски ПРОГРЕС, и Министарство трговине, туризма и телекомуникације, са циљем да се поставити стратешки оквир за развој Голије.