Завршни догађај "Голија - прелаз од планирања ка развоју"


Дана 30.01.2018. године, у хотелу "IN" у Београду одржан је завршни догађај и презентација резултата пројекта "Голија - прелаз од планирања ка развоју".
Током 18 месеци спровођења пројекта "Голија - прелаз од планирања ка развоју", који је имао за циљ стварање услова за одрживи развој Парка природе "Голија", израђени су планови детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју просторног плана подручја посебне намене Парка природе "Голија" и предлози модела управљања социо-економским развојем као и акциони план за развој Голије.
Пројекат су финансијски подржали Европска унија и Влада Швајцарске преко развојног програма Европски ПРОГРЕС заједно са Министарством трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије, а у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом Златибор из Ужица.
На завршном догађају, Драгана Бига (Архиплан) презентовала је Планове детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју Просторног плана подручја посебне намене Парка природе "Голија" (око 700 км коридора).
Испред IDA/FUTURA /Агенда 21, Масимо де Марки презентовао је искуства у управљању заштићеним подручјима на северу Италије, Весна Вандић је представила Предлог модела управљања социо – економским развојем подручја Парка природе "Голија", а Драган Рогановић је презентовао Акциони план за развој Голије као и Предлог споразума о сарадњи заинтересованих страна (Општина Ивањица, Град Краљево, Град Нови Пазар, Општина Рашка, Општина Сјеница, Министарство за заштиту животне средине, Министарство културе и информисања, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство привреде, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, ЈП "Србијашуме" и Завод за заштиту природе Србије) на успостављању модела управљања социо – економским развојем подручја Парка природе "Голија".
Предлог модела управљања социо – економским развојем подручја Парка природе "Голија" (преузмите pdf).
Акциони план подручја Парка природе "Голија" за период 2018-2022. године (преузмите pdf).